Financieel

Hoewel de prijs van zonnepanelen de laatste jaren flink is gedaald, is de aanschaf van zonnepanelen nog altijd een investering. En hoewel u op termijn deze investering zeker zult terugverdienen, kan een financieel steuntje in de rug natuurlijk welkom zijn. Zoiezo kan ook de particulier de BTW terug vorderen, wat al aanzienlijk scheelt! Mast-Projectz kan u de BTW teruggave regelen voor slechts € 120,- en zelfs van deze kosten krijgt u de BTW terug. In sommige gemeentes wordt er ook nog subsidie verstrekt en als er behoefte is kan er ook een zogenoemde ''groene lening'' worden afgesloten. Als er meer stroom wordt opgewekt dan er verbruikt wordt, wordt het restant gesaldeerd tegen een kleine vergoeding.

Subsidie

De pot met overheidssubsidie is helaas leeg voor particulieren en vooralsnog zijn er geen concrete aanwijzingen voor een nieuw potje. Veel provincies en gemeenten hebben echter een eigen subsidieregeling voor duurzame energie. Of dat bij uw gemeente of provincie ook het geval is, kunt u navragen bij uw gemeente of hier controleren. Mast-ProjectZ helpt u graag bij het uitzoeken van lokale subsidiemogelijkheden en kan u ondersteunen bij de aanvraag. Voor het grootverbruik is er een SDE+ subsidie. Helaas is deze voor 2015 al zo goed als op maar komt wel in 2016 weer terug. Voor de zakelijke gebruiker zijn er meerdere vormen van  subsidie op zonnepanelen mogelijk. In de meeste gevallen gaat het hierbij om extra fiscale aftrek op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het gaat om de volgende regelingen:
  • Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
  • Energie-Investeringsaftrek (EIA)
  • MilieuInvesteringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Groene lening

Voor de aanschaf van zonnepanelen kunt u bij GreenLoans een groene lening aanvragen tegen een gunstig rentetarief. Daarbij is de rente vaak ook nog aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Na vijftien jaar is de lening afbetaald en heeft u nog minimaal 10 jaar gratis elektriciteit van uw eigen zonnepanelen.  

Salderen

Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de energie eerst voor uw eigen huishouden of bedrijf. Op momenten dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, kunt u de elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Uw elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel u teruglevert. Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u heeft teruggeleverd. Deze verrekening heet salderen. Lees hier (http://www.consuwijzer.nl/energie/duurzame-energie/teruglevering/wat-is-salderen) hoe de regeling precies in elkaar steekt. Wilt u gebruikmaken van de salderingsregeling dan moet u dit doorgeven aan de netbeheerder. Deze zorgt er dan voor dat de juiste meterstanden aan de leverancier worden doorgegeven en dat dit administratief goed wordt afgehandeld. Uw netbeheerder kan u ook vertellen of uw huidige meter geschikt is voor saldering.

Heeft u vragen of hulp nodig?